High Precision Collet Holder HDC●A

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
HIGH PRECISION COLLET HOLDER HDC●A
Model: BT SERIES
Nhà sản xuất : NT TOOL
Đặc điểm
Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ.
Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ,… chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu.)

Mô tả

High Precision Collet Holder HDC●A
Trung bình 5 * 43872 bình chọn

TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG

Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ.
Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ,… chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu.)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

d

L

B

L1

D1

Nut

Kg

Collet

Spanner

BT30-HDC07A-45

0.5~7

45

0~4

22~43

23

HDP-07A

0.5

FDC-07

S-0

BT30-HDC07A-60

0.5~7

60

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.5

BT30-HDC07A-75

0.5~7

75

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.5

BT30-HDC07A-90

0.5~7

90

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.6

BT30-HDC09A-45

2.5~9

45

0~4

27~44

26

HDP-09

0.5

FDC-09

S-1L

BT30-HDC09A-60

2.5~9

60

0~4

27~54

26

HDP-09

0.5

BT30-HDC09A-75

2.5~9

75

0~4

27~57

26

HDP-09

0.6

BT30-HDC09A-90

2.5~9

90

0~4

27~57

26

HDP-09

0.6

BT30-HDC12A-45

2.5~12

45

0~5

33~51

32

HDP-12

0.5

FDC-12

S-3L

BT30-HDC12A-60

2.5~12

60

0~5

33~54

32

HDP-12

0.6

BT30-HDC12A-75

2.5~12

75

0~5

33~69

32

HDP-12

0.6

BT30-HDC12A-90

2.5~12

90

0~5

33~69

32

HDP-12

0.7

BT30-HDC16A-45

3.5~16

45

0~6

38~51

36

HDP-16

0.4

FDC-16

S-4L

BT30-HDC16A-60

3.5~16

60

0~6

38~54

36

HDP-16

0.6

BT30-HDC16A-75

3.5~16

75

0~6

38~69

36

HDP-16

0.6

BT30-HDC16A-90

3.5~16

90

0~6

38~82

36

HDP-16

0.7

BT30-HDC22A-45

3.5~22

45

52

46

HDP-22

0.4

FDC-22

S-5L

BT30-HDC22A-60

3.5~22

60

0~8

47~49

46

HDP-22

0.6

BT30-HDC22A-75

3.5~22

75

0~8

47~64

46

HDP-22

0.7

BT30-HDC22A-90

3.5~22

90

0~8

47~79

46

HDP-22

0.9

BT40-HDC07A-75

0.5~7

75

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.1

FDC-07

S-0

BT40-HDC07A-90

0.5~7

90

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.1

BT40-HDC07A-105

0.5~7

105

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.2

BT40-HDC09A-90

2.5~9

90

0~4

27~57

26

HDP-09

1.2

FDC-09

S-1L

BT40-HDC12A-90

2.5~12

90

0~5

3~69

32

HDP-12

1.3

FDC-12

S-3L

BT40-HDC16A-90

3.5~16

90

0~6

38~82

36

HDP-16

1.3

FDC-16

S-4L

BT40-HDC22A-105

3.5~22

90

0~8

47~103

46

HDP-22

1.5

FDC-22

S-5L

Additional information

HIGH PRECISION COLLET HOLDER

Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với
kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ.
– Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ,… chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu.)

1 review for High Precision Collet Holder HDC●A

  1. 5 out of 5

    Rất tốt

Add a review