MITSUBISHI HITACHI TOOL

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering giải pháp hàng đầu cho gia công khuôn mẫu chính xác,gia công hoàng loạt
Dao Hitachi nâng cao năng xuất gia công,nâng cao chất lượng bề mặt và có độ bền cao.Giảm chi phí giá thành sản xuất…

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn