Đầu hàn ống kiểu mở
Trung bình 5 * 43875 bình chọn

AXXAIR

Hàn ống Obital,Máy cắt ống Obital – Ứng dụng cho hàn ống các ngành Thực phẩm, hóa chất, dầu khí.Được thiết kế để cắt mà không biến dạng (với kẹp đồng tâm nhiều điểm chạm), đặc biệt phù hợp cho ống không gỉ và ống dẫn.

 
Ẩn thông báo[X]