Công nghệ Hàn Arc Vision – Do Hãng CEA Italy phát minh

Các đặc điểm nổi bật:

 • Điều khiển biên dạng sóng
 • Có các phần mềm khác nhau cho hàn tôn mỏng, tôn dày, hàn lót ống..
 • Chất lượng mối hàn cao. Sử lý nhanh các biến đổi về điều kiện hàn và hồ quang do mỏ hàn dịch chuyển và hình dạng chi tiết thay đổi
 • Tăng tốc độ đắp
 • Tăng tốc độ hàn
 • Cho phép vát mép 40o
 • Giảm biến dạng nhiệt
 • Cho phép hàn với tầm vươn dây hàn lớn
 • Cho phép phủ các khe hở lớn
 • Giảm bắn tóe
 • Tạo độ ngấu sâu

Sản phẩm Công Nghệ ARC Vision