Hàn Active Wire và Hàn CMT

Active Wire – Panasonic

Đều sử dụng công nghệ thay đổi hướng chuyển động của dây hàn

Hầu như không bắn tóe

Giảm dòng và điện thế

Tăng tốc độ hàn

Fronius CMT (Cold Metall Transfer – Fronius )

Nếu có vấn đề cần tư vấn về tất cả các lĩnh vực liên quan đên kỹ thuật hàn và máy hàn. Các bạn Vui lòng gọi vào số hotline sẽ có chuyên gia sẵn sàng tư vấn cho bạn..